Holy flying knee KO!

Holy flying knee KO! Thank you Diego Rivas.

#ufcfightnight

Say Something !